S&S » Skriving
Skriv ut

Skriving

I akademisk skriving stilles det bestemte krav til form og innhold, språk og stil.

soking

På disse sidene får du allmenne råd om oppgaveskriving på lavere og høyere grad. Vi gir deg innføring i hvordan større oppgaver kan struktureres og råd om akademisk språk og stil. Du får tips om hvordan du kan komme i gang med skrivingen og eksempler på ulike faser av skrivearbeidet, fra det å begynne å skrive for seg selv, til å presentere tekst for andre, og til slutt: oppgaven som produkt.

I løpet av arbeidet med en akademisk tekst kan du formidle innholdet på ulike måter og i flere kanaler. Lær mer om skriftlig og muntlig formidling, publisering og egenarkivering.

Husk at ulike fag stiller ulike krav. Rådene du får her er generelle, og må alltid sjekkes mot de spesielle kravene i faget.


Sist oppdatert: 19. juni 2019

Til toppen