Søk & Skriv

Lær om informasjonssøk og akademisk skriving

Søking

Søking

Få hjelp til å søke etter informasjon og komme i gang med oppgaveskriving.

Studieteknikk

Studieteknikk

Her får du tips om hvordan du kan lese og forstå tekster, ta gode notater, samarbeide og jobbe i studiegrupper.

Skriving

Skriving

I akademisk skriving stilles det bestemte krav til form og innhold, språk og stil.

Kjeldebruk

Kjeldebruk

All forsking bygger på kjelder. Det finst fleire vilkår for å vurdere relevans og kvalitet.


# Siste videoer

Video thumbnail
Video thumbnail

Se flere

# Partnere

Høyskolen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket