S&S » Skriving » Skriveprosessen » Begynn å skrive
Skriv ut

Begynn å skrive

Snakk gjerne om oppgaven med medstudenter og andre som vil høre på. Det kan være veldig klargjørende å sette ord på ideene dine. Hvorfor synes du at dette temaet er interessant? Hvilke problemstillinger ser du for deg? Hvordan kan problemstillingen(e) besvares? Hva ser du for deg at du vil komme fram til? Å presentere utkast for medstudenter er også en utmerket måte å komme i gang på.

Tenk og skriv

Det er viktigere å komme i gang enn å ha full kontroll på produktet. Det finnes ulike skriveteknikker du kan bruke for å utvikle dine første ideer om et emne. Prøv for eksempel idémyldring, tankekart, tenketest og hurtigskriving. Når du begynner å skrive, vil du trolig oppleve at prosjektet blir mye klarere for deg.

Begynn å skrive om det du syns er gøy. Skriv gjerne bare litt om gangen. Ta pauser FØR du har skrevet deg tom, da er det lett å ta opp igjen tråden. Presenter teksten din for andre i skrivegrupper og be om tilbakemeldinger selv om du ikke er helt fornøyd enda. Gode forfattere må ofte skrive om og restrukturere tekstene sine.

Det er (minst) to strategier for å strukturere en tekst:

Tekst før struktur

  • Skriv ned alt du vet om emnet
  • Les gjennom det du har skrevet, og ordne teksten i avsnitt ved hjelp av stikkord
  • Ut fra dette strukturerer du teksten

Struktur før tekst

  • Her lager du en disposisjon før du går i gang med å skrive
  • Så fyller du inn tekst i disposisjonen, punkt for punkt
  • Disposisjonen justeres underveis

En skriveprosess kan ha ulike former. Det er viktig å finne ut hvordan du fungerer best. Pleier du å gå og «ruge» i lang tid, for så å skrive ut en mer eller mindre ferdig tekst rett før innleveringsfristen? Eller trenger du å komme i gang raskt, og deretter bruke tiden til å strukturere, skrive om og bygge ut utkastet ditt? Vær trygg på arbeidsmåten din!

 

Videre lesing:
Bean, J.C. (1996) Engaging ideas: the professor’s guide to integrating writing, critical thinking, and active learning in the classroom. San Francisco, California: Jossey-Bass.
Christie, N. (1983) Tolv råd om skriving. Oslo: Universitetet i Oslo, Kvinneretten.
Dysthe, O. og Kjeldsen, J.E. (1999) Skriveråd for studenter.  Læring ved universitetet, nr. 1/99. Bergen: Universitetet i Bergen.

 

Sist oppdatert: 13. oktober 2015

Til toppen