S&S » Skriving » Skriveprosessen
Skriv ut

Skriveprosessen

Det å jobbe med en større tekst, betyr å være i en skapende prosess. Slike prosesser har ulike faser som avløser hverandre: flyt og skriveglede veksler med tregere partier og rent skrivearbeid. Tvil og usikkerhet gjenspeiler gjerne at oppgaven foreløpig ikke har funnet sin form. Samtidig er det lett å la seg inspirere, og de mest uventede ting kan bli viktige for deg. Nyt det – og vit at det skal gå litt opp og ned i en kreativ prosess!

Skriveprosessen består av faser som involverer informasjonssøking, lesing, tolkning og problematisering. I en innledende fase trenger du å søke bredt for å orientere deg i feltet. Når du har kommet i gang med skrivingen vil du trolig måtte søke på nytt – denne gangen dypere og mer spesifikt med utgangspunkt i problemstillingen.

Kanskje vil du også oppleve en uro – et ubehag det er vanskelig å sette ord på – ved selve teksten. Dette kan være tegn på at du trenger å tenke nytt, og kanskje omstrukturere oppgaven. Så snart du tar fatt i problemet vil du kunne oppleve at det løsner, og ideene faller på plass. Strukturen «sitter» når det ikke lenger er mulig å flytte rundt på de ulike delene.

Mange uerfarne skribenter tror ofte at de ikke kan begynne skrive før de har skaffet seg fullstendig klarhet og oversikt. De tror at gode tekster oppstår ved at man plasserer perfekte setninger etter hverandre. Dette betyr at det tar altfor lang tid å komme i gang. I virkeligheten må de aller fleste skrive teksten sin om igjen – opptil flere ganger. Å skrive godt, er ofte å skrive om.

  •  Skriv!
  •  Snakk med medstudenter om oppgaven du skal skrive
  •  Lag skrivegrupper for å holde skriveprosessen i gang, både din egen og andres.

    Snakk_ny

    Snakk med andre om oppgaven din, ill.foto UiB.

 

Videre lesing:
Dysthe, O., Hertzberg, F. og Hoel, T.L. (2010) Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. 2. utg. Oslo: Abstrakt forlag.
Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P. (2012) Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. utg. Frederiksberg : Samfundslitteratur.

Sist oppdatert: 26. juni 2018

Til toppen