S&S » Om Søk & Skriv » Kontaktinformasjon
Skriv ut

Kontaktinformasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om nettstedet. Merk e-posten med «søkogskriv». For spørsmål om oppsett av referanser er det bedre å henvende seg til biblioteket.

Følg oss også gjerne på Facebook og Youtube!

Ingerid Straume
ingerid.straume@ub.uio.no
(Universitetet i Oslo, biblioteket)

Bodil Moss
bodil.moss@hvl.no
(Høgskulen på Vestlandet, Biblioteket Bergen)

Randi Benedikte Brodersen randi.brodersen@uib.no Foto: Truls Eskeland.

Randi Benedikte Brodersen
randi.brodersen@uib.no
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
Foto: Truls Eskeland

Sist oppdatert: 28. juni 2018

Til toppen