S&S » Om Søk & Skriv
Skriv ut

Om Søk & Skriv

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

An information literate person is someone who knows when and why they need information, how to find the information and how to evaluate, use and communicate the information in an ethical way (Chartered Institute of Library and Information Professionals 2004).

Gode oppgaver bygger på gode kilder, dette vil si at du må bruke tid på å søke etter informasjon.

Søk & Skriv er delt inn i fire hoveddeler:

Søking. I søkedelen synliggjør vi hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving, og hvordan gode informasjonssøk kan være med på å avgrense oppgaven og spesifisere temaet du skal ta for deg.

Lesing. I lesedelen tar vi opp hva som er formålet med å lese en tekst. Gjennom å avdekke argumentasjon i tekstene du leser blir du bedre rustet til å ta stilling til hvordan forfatteren argumenterer, og i hvilken grad dette sammenfaller med teksten du selv skal skrive.

Skriving. I skrivedelen får du tips om hvordan du kan komme i gang med skrivingen, og om forskjellige temaer du kan ha nytte av gjennom hele skriveprosessen: språk, stil og struktur, formelle krav, samt formidling, publisering og egenarkivering.

Kildebruk og referanser. I oppgavene du skal skrive bør du henvise til informasjon og forskning du bruker i ditt arbeid, vi viser deg hvordan. Det er viktig at kildene dine holder nødvendig faglig kvalitet, og at du  aktivt bruker disse på en etisk måte når du skriver akademiske tekster. 

De ulike arbeidsfasene berører hverandre og vil delvis overlappe hverandre. Det er lagt opp til at du lett skal kunne navigere og bevege deg mellom sidene.

Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, og Akademisk skriving ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Takk til Nasjonalbiblioteket som har finansiert prosjektet.

Vi takker Lotte Rienecker og Charlotte Albrechtsen for konstruktive tilbakemeldinger på nettstedet.

Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen