S&S » Kildebruk og referanser » Hvorfor referere?
Skriv ut

Hvorfor referere?

Et godt arbeid kjennetegnes ved bevisst bruk av sentrale og vitenskapelige kilder, og bygger videre på eksisterende kunnskap. Referansene viser redelighet ved bruk av andres arbeider. Referansene er derfor med på å legge grunnlaget for vurderingen av din oppgave.

Nøyaktig dokumentasjon av kilder gjør leseren i stand til raskt å:

  • finne tilbake til kildene
  • kontrollere fakta og etterprøve resultatene
  • sette seg inn i emnet

Unngå plagiat

Ved å være bevisst på å referere korrekt, unngår du mistanke om plagiat.
Å plagiere er å framstille andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne. Dette regnes som intellektuelt tyveri i følge åndsverksloven.
Omfattende og/eller bevisst plagiat betraktes som fusk. I henhold til universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8 kan dette føre til stryk og utvisning. Dette kan igjen påvirke normert studieprogresjon, noe som kan gi problemer med å få innvilget studielån eller fornyet oppholdstillatelse, ifølge reglementet til Lånekassen og Utdanningsdirektoratet.

Alle utdanningsinstitusjoner er oppmerksomme på problematikken vedrørende fusk, og benytter seg av programvare for å avsløre plagiat.

Se filmen Et plagieringseventyr.

Veiledere og andre støttespillere

I en oppgave er det viktig å nevne alle som har bidratt til arbeidet på ulike måter, ikke bare skriftlige kilder. Det kan for eksempel være veiledere eller personer/institusjoner som har bidratt med innspill, penger eller utstyr. Disse nevnes foran i oppgaven, gjerne i et forord, og ikke i referanselisten.

Sist oppdatert: 30. oktober 2018

Til toppen