S&S » Kildebruk og referanser » Referansestiler
Skriv ut

Referansestiler

En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene du bruker. Typisk beskriver en stil hvordan du gjengir informasjon om forfatter, årstall, tittel og sidetall.

Det finnes mange ulike stiler for hvordan man henviser fra tekst til litteraturliste. Dette kan for eksempel være stiler som i teksten oppgir forfatter-årstall, fotnoter eller et nummer for referansen. Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget du studerer. Dette må du avklare med din veileder. Hvis ditt fag ikke har en spesiell stil, må du velge en stil og bruke den konsekvent. En av de mest kjente forfatter-årstall stilene er Harvardstilen, som brukes i eksemplene i Søk & Skriv.

Følgende stiler er brukt innenfor de akademiske miljøene.

  • American Psychological Association (APA6th) – forfatter-årstallstil, vanlig innenfor psykologi, økonomi, pedagogikk og helsefag
  • Chicago 16 A – fotnotestil vanlig innenfor humaniora
  • Chicago 17 B – forfatter-årstallstil, generell stil brukt innenfor humaniora og samfunnsfag.
  • Harvard – forfatter-årstallstil, generell stil brukt innenfor mange fagområder (vi bruker Harvard i eksemplene du finner i Søk & Skriv).
  • Modern Language Association – forfatter-sidetallstil, vanlig innenfor språkfagene
  • Vancouver – nummerstil, vanlig innenfor medisin, helsefag og naturvitenskap
  • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – ingeniørfag.
  • For juridiske tekster se punkt 7 under Forfatterveiledning fra Universitetsforlaget.

Skal du prøve å få oppgaven din publisert i et tidsskrift? Undersøk hvilken referansestil som gjelder i det aktuelle tidsskriftet.

Sist oppdatert: 20. august 2019

Til toppen