S&S » Kildebruk og referanser » Kildevurdering » Vurdering av relevans
Skriv ut

Vurdering av relevans

Du har behov for ulike typer kilder avhengig av du ønsker svar på. Kildevurdering innebærer å ta for seg informasjonskildens verdi, i forhold til disse spørsmålene.
For å vurdere om en kilde er relevant må du i tillegg til en kvalitativ vurdering ta for deg innholdet i kilden i forhold til hva du faktisk er ute etter. Hvilken sammenheng skal du bruke kilden i? Sammenfaller kilden med temaet du skal skrive om?

Still følgende spørsmål til kilden du har foran deg:

  • Omhandler kilden de temaene du stiller spørsmål om?
  • På hvilken måte kan kilden belyse spørsmålene du stiller?

Tenk gjennom hvordan dine problemstillinger gjør kilden relevant eller ikke.
Sjekk :

  • Sammendrag
  • Innholdslister
  • Illustrasjoner
  • Konklusjoner
  • Referanseliste

Du bør se nærmere gjennom kilden ved hjelp av tekstanalyse for å se hvordan forfatterens språklige grep påvirker kildens innhold.

Du bør også sammenligne kilden med lignende kilder for å få en forståelse av hva kilden dekker og ikke dekker i forhold til oppgaven du skal skrive.

 

Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen