S&S » Kildebruk og referanser » Kildevurdering
Skriv ut

Kildevurdering

Gode kilder er vesentlig for å kunne skrive en god oppgave. Du bør alltid være bevisst på hvilke kilder du bruker, og hvilken funksjon ulike typer kilder har for din oppgave.

Kildevurdering er et samlebegrep for metoder brukt for å skille verifiserte opplysninger fra spekulasjoner. Kildevurdering handler om å se nærmere på kvaliteten til informasjonen du har funnet i relasjon til problemstillingen din.

Tenk over hvem som er målgruppa for informasjonen, i hvor stor grad kilden refererer til andre, hvem som står bak informasjonen samt når og hvor informasjonskilden ble publisert.

Videre lesing:
Leth, G. og Thurén, T. (2000) Källkritik för Internet. Rapport 177. Stockholm: Styrelsen for psykologiskt försvar. Tilgjengelig fra: <https://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/SPF/K%C3%A4llkritik%20f%C3%B6r%20Internet.pdf> [Lest 2. februar 2012].

Sist oppdatert: 10. september 2018

Til toppen