S&S » Kildebruk og referanser
Skriv ut

Kildebruk og referanser

All forsking bygger på kilder. Hvilke kilder som er mest hensiktsmessige, varierer fra fag til fag. Mulige kilder kan være bøker, rapporter, tidsskriftartikler, bilder, kart, musikk, intervju, avhandlinger, aviser og nettdokumenter.

Kilder

Kilder, Ill.foto: Art Poskanzer og Kalle Gustavsson

Problemstillingen i oppgaven du skal i gang med er utgangspunktet  for hvilke kilder som er aktuelle for deg. Når du har søkt og funnet relevante kilder for skrivearbeidet ditt må du sikre deg at kildene har god faglig kvalitet.

Ta stilling til kildene du bruker i oppgaven og forklar hvorfor du har valgt nettopp disse.

For at leseren lett skal kunne finne igjen kildene dine bruker du kildehenvisninger underveis i teksten og samler alle referansene til slutt i en referanseliste. Hensikten er å vise til informasjon og forsking du tar i bruk og viser til i ditt arbeid.


Sist oppdatert: 3. januar 2018

Til toppen