S&S » Kildebruk og referanser
Skriv ut

Kildebruk og referanser

All forsking bygger på kilder. Hvilke kilder som er mest hensiktsmessige, varierer fra fag til fag. Mulige kilder kan være bøker, rapporter, tidsskriftartikler, bilder, kart, musikk, intervju, avhandlinger, aviser og nettdokumenter.

soking

Bruk problemstillingen til å orientere deg i aktuelle kilder. Når du har søkt og funnet relevante kilder for skrivearbeidet ditt, må du sikre deg at kildene har god faglig kvalitet.

Ta stilling til kildene du bruker i oppgaven, og forklar hvorfor du har valgt nettopp disse.

For at leseren lett skal kunne finne igjen kildene dine, bruker du kildehenvisninger underveis i teksten og samler alle referansene til slutt i en referanseliste. Hensikten er både å gjøre det mulig å kontrollere opplysningene du bruker og å kunne slå opp og lese mer.


Sist oppdatert: 19. juni 2019

Til toppen