S&S » Video » Hvordan kan du som student lære å lese effektivt og godt?

Hvordan kan du som student lære å lese effektivt og godt?

Birger Solheim, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiB forteller hvordan du som student kan bli en bedre leser. Hvordan bør du lese til eksamen, og hvordan leser du for å forfatte egen tekst? Det er viktig å strukturere lesingen og skrive jevnlig mens du leser. Et effektivt verktøy for å forstå akademiske tekster er å finne tekstens hovedpåstand og argumenter som støtter denne.