# Glossary

APA
American Psychological Association
MLA
Modern Language Association
lærebok
er en type tekst skrevet for studenter som skal innlemmes i en faglig diskurs og et nytt fag
Oppdatert: 3. juli 2020