# Gitlab-arbeidsflyt

Siden Søk og skriv nå er en Vuepress-drevet side, har vi fått en helt annen måte å redigere innhold. Alt innhold ligger i Markdown-filer (.md) som blir konvertert til web-sider og lagt på en server uten noen bakenforliggende database.

Hele Søk og skriv ligger på Gitlab med én fil per nettsadresse. Filen som ligger i docs/studieteknikk/lesemater.md blir til sokogskriv.no/studieteknikk/lesemåter.

# Videodemonstrasjon

Redigeringen kan skje på mange måter, men for å gjøre det mindre sannsynlig at redaksjonen går i føttene på hverandre er følgende arbeidsflyt anbefalt.

 1. Start med å lage en sak (Issue) som beskriver endringen du ønsker å gjøre.
  • Det kan være Skriv om Lesing-sporet eller Fiks skrivefeil på Om Søk og skriv.
 2. Lag en Merge request basert på saken.
  • Da blir det laget en slags kopi, en gren (branch) av hele Søk og skriv slik den er på det tidspunktet. Dersom Søk og skriv blir oppdatert av andre i mellomtiden vil denne grenen ikke bli oppdatert. Det er ok 😃.
 3. Klikk Open in Web IDE og rediger ønskede filer.
 4. Commit endringen til grenen.
 5. Gå tilbake til sok-og-skriv-vuepress (lenken er oppe til venstre i Web IDE).
 6. Klikk på Merge Request og finn din merge request.
 7. Du kan sjekke en forhåndsvisning ved å se etter en kommentar. Det kan ta litt tid før denne dukker opp.
 8. Ser det bra ut, kan du klikke Resolve WIP status og vente noen sekunder. Klikk «Merge» når den dukker opp.
 9. Etter noen minutter vil sokogskriv.no bli oppdatert. Om endringene ikke vises, mår du kanskje tvinge en innlasting av nettsiden på nytt. Ctrl+Shift-F5 på Windows og Ctrl+Shift-R på Mac.
Oppdatert: 3. juli 2020