S&S » Toulmin-modellen
Skriv ut

Toulmin-modellen

Toulmin-modellen er en modell for analyse av argumentasjon. Den har navn etter den britiske filosofen Stephen Toulmin, som utviklet modellen i boka The Uses of Argument fra 1958. Modellen kan både brukes til å analysere andres argumentasjon (f.eks. argumentasjonen i en artikkel vi leser) og til å jobbe med egen argumentasjon (f.eks. i en oppgave eller artikkel som vi selv skriver). Her kommer først en enkel presentasjon av modellen og dens begreper. Så følger noen råd om hvordan modellen kan brukes til å få bedre grep om såvel andres som egen argumentasjon.

 

Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen