S&S » Lesing
Skriv ut

Lesing

Lesing og skriving er kjerneaktiviteter i akademisk arbeid. Som ferdigheter henger de nært sammen, og påvirker hverandre. For å kunne skrive en god oppgave, må du være god til å lese, og du må være bevisst på hva og hvordan du leser.

soking

Det viktigste med å lese er at man leser. Den som leser mye og jevnlig, vil som oftest utvikle gode leseferdigheter av seg selv. Råd nummer én til den som skal lese i forbindelse med studier, er derfor: Les! Bare slik kan du bli en god leser.

Å lære seg et fag innebærer også å gjøre seg kjent med tekster som formidler fagets innsikter, metoder og debatter. Du blir kjent med og lærer deg faget også på andre måter enn gjennom lesing: ved å følge forelesninger, ved å delta i samtaler og diskusjoner, på seminarer og i kollokviegrupper, og ved å skrive oppgaver.

I denne delen får du noen enkle råd om hvordan du kan gå fram når du leser, og hva du kan eller bør tenke på. Du kan plukke og samle det du vil av disse rådene – ikke alle råd passer for alle. Ordet «lese» henger ordhistorisk sammen med ord som betyr nettopp «å plukke og samle». Latin lego betyr både «jeg plukker», «jeg samler» og «jeg leser».

God lesing!

Sist oppdatert: 19. juni 2019

Til toppen