S&S » Søking
Skriv ut

Søking

I denne delen finner du tips om hvordan du søker etter informasjon og hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving.

soking

Faglig informasjonssøking er en prosess som krever tid og planlegging. Den nye informasjonen sammenholdes med kunnskapen vi har fra før. Dette utvider vår kunnskap og bidrar til å skape ny mening og forståelse. Behovet for informasjon kan utvikle seg, fra en vag forestilling om noe du trenger kunnskap om, til det du trenger for å besvare en spesifikk problemstilling.

Før du går i gang med å søke, tenk over:

  • Hvilken type informasjon trenger du for å svare på problemstillingen?
  • Hvordan kan du finne denne informasjonen?
  • Hvordan kan du vite at du har funnet tilstrekkelig og relevant informasjon?

I løpet av oppgaveskrivingen vil du ha bruk for forskjellige typer kilder, der kriteriene for å vurdere informasjon kan variere. På disse sidene introduseres noen verktøy og innganger som kan være nyttig i de ulike fasene.

Sist oppdatert: 19. juni 2019

Til toppen