S&S » Søking
Skriv ut

Søking

I denne delen finner du tips om hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving og hvordan gode informasjonssøk kan være med på å avgrense oppgaven og spesifisere temaet du skal ta for deg.

soking

Søk! Illustrasjon: Pedro Vásquez

Faglig informasjonssøking er en prosess som krever tid og planlegging. Vi finner informasjon som vi relaterer til allerede eksisterende kunnskap. Dette utvider kunnskapen vår og hjelper oss til å skape ny mening og forståelse. Informasjonsbehovet ditt kan utvikle seg fra en vag forestilling om noe du trenger kunnskap om, til helt spesifikk informasjon som bidrar til forståelse og meningsdanning.

Før du går i gang med å søke tenk over:

  • Hvilke type informasjon trenger du for å svare på problemstillingen din?
  • Hvor kan du finne denne informasjonen?
  • Hvordan kan du skaffe deg oversikt over hva som finnes av forskning på området du skal ta for deg?

I ulike faser vil du ha flere grunner for ditt faglige informasjonsbehov. Du vil ha bruk for forskjellige typer kilder og du vil kanskje også ha ulike kriterier for å vurdere informasjon.

Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen