S&S » Skriving
Skriv ut

Skriving

I akademisk skriving stilles det bestemte krav til både form og innhold, språk, stil og struktur, og for å skrive en god oppgave må du oppfylle disse. En viktig del av skrivearbeidet er korrekt bruk av kilder.

Skriving

Ill.foto: HiB

Her får du veiledning i det å skrive en akademisk oppgave på bachelor- og masternivå. Vi gir deg grundig innføring i hvordan større oppgaver kan struktureres, og råd om akademisk språk og stil. Du får tips om hvordan du kan komme i gang med skrivingen, og eksempler på måter å takle ulike faser av skrivearbeidet, fra det å begynne å skrive for seg selv, til å presentere tekst for andre, og til slutt: oppgaven som produkt.

I løpet av arbeidet med en akademisk tekst kan du formidle innholdet på ulike måter og i flere kanaler. Lær mer om skriftlig og muntlig formidling, publisering og egenarkivering.

Husk at ulike fag stiller ulike krav. Rådene du får her er generelle, og må alltid sjekkes mot de spesielle kravene i faget.


Sist oppdatert: 19. desember 2017

Til toppen