Skriv ut

Hovedside innhold

Velkommen til Søk & Skriv!

Søk & Skriv er en verktøykasse for oppgaveskriving i høyere utdanning. Her finner du tips og råd om hele skriveprosessen, fra idéutvikling og litteratursøk til formelle krav og referanser.

Nettstedet er bygd opp med fire «spor» og en rekke videoer.

Nyhet: Det er nå utviklet en felles, norsk versjon av referansestilen APA

Sist oppdatert: 21. september 2018