Skriv ut

Hovedside innhold

En digital verktøykasse for oppgaveskriving

Søk & Skriv brukes ved universiteter og i videregående opplæring. Her finner du artikler om skriving og studieteknikk, og du kan slå opp referansestiler og andre formelle krav.

Nyeste filmer: «Hvordan leser man filosofi eller argumenterende tekster?» og «Hva menes med å ‘diskutere selvstendig’ eller ‘ta stilling‘?».

Harvard-stilen er oppdatert med enklere oppsett for elektroniske kilder og Chicago-stilen (fotnoter og forfatter-årstall) er oppgradert til versjon 17.

Sist oppdatert: 29. januar 2020