S&S » Søking » Skaff deg oversikt
Skriv ut

Skaff deg oversikt

I en tidlig fase av arbeidet med en oppgave kan det være nødvendig å orientere seg bredt innenfor et felt for å avklare problemstilling, metode og tilnærming. Da kan det være nyttig å skumlese en del ulike kilder. Noen av kildene vil du ta med deg i det videre arbeidet, mens andre bare er nyttige i den innledende fasen.

Finn bakgrunnsinformasjon

  • Søk på Internett ved hjelp av for eksempel Wikipedia og Google. Finner du gode nettressurser innenfor ditt fagområde? Selv om du ikke kan bruke Wikipedia som kilde, gir artiklene ofte god oversikt over litteratur til videre lesning.
  • Finn norske avisartikler i nyhetsarkiv, for eksempel ATEKST som er tilgjengelig i de fleste bibliotek i Norge.
  • Finn offentlig informasjon, som utredninger, stortingsmeldinger eller statistikk om et tema for eksempel på www.regjeringen.no, Verdensbanken, eller OECD.

Finn faglitteratur

  • Oppslagsverk og referanseverk gir deg en grunnleggende oversikt. Forfatterne her er eksperter på sine felt, og har ofte kartlagt den sentrale litteraturen i oversiktsartikler.
  • Finn master- og hovedfagsoppgaver og doktoravhandlinger via Oria eller institusjonelle arkiv.
  • Søk i publiseringsarkiv som NORA og databasen Cristin (Current Research Information System in Norway), et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren.
  • Bruk Norart for å få oversikt over aktuelle nordiske tidsskriftsartikler
  • Søk i fagspesifikke og tverrfaglige tidsskriftdatabaser
  • Bruk nettsiden til biblioteket ditt for å finne relevante ressurser: UiO, UiB, HiB, NHH

Hold oversikt over kildene dine

Du har nå funnet informasjon som gir deg oversikt over emnet ditt. Hold orden på kildene du har funnet, og tenk over hvilken funksjon de kan ha for oppgaven din. Ta stilling til kildene du vil bruke. Skriv litt om kildene dine og hvordan de skal brukes i oppgaven din i forhold til problemstillingen du skal ta for deg.

Tips! Ta alltid med sidetall når du noterer fra en kilde, så slipper du å gå tilbake og finne dette senere.

Sist oppdatert: 26. april 2016

Til toppen