S&S » Skriving » Formelle krav
Skriv ut

Formelle krav

Det finnes ulike formelle krav til oppgavens utseende, for eksempel linjeavstand og punktstørrelse. Mange institusjoner bruker også maler for innlevering av større oppgaver, der overskriftsnivåer, referansestiler og annet er definert. Henvend deg til ditt studiested hvis du har spørsmål om dette.

Felles for alle akademiske oppgaver er at det stilles strenge krav til sitering, referanselister og etisk bruk av kilder. Henvisninger og referanser brukes for å belegge påstander, unngå plagiat, og for å lede andre til kildene. Du må selv vurdere og begrunne valg av kilder og sitater. 

Andre formaliteter å tenke over:

  • Krever oppgaven tekniske hjelpemidler og programvare? Er dette tilgjengelig på studiestedet? 
  • Er det etiske spørsmål knyttet til prosjektet ditt?
  • Skal du ha informanter eller bruke spørreskjema? I så fall trenger du å søke om tillatelse fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) i forbindelse med datainnsamling. Husk at det kan ta et par måneder å få tillatelse.

Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen