Skriv ut

Forkortelser

Det brukes en del standardforkortelser i forbindelse med bruk av sitering og kildehenvisninger:

Forkortelse Står for Merknader
anon. anonym Brukes når forfatteren er ukjent
b. bind
ca. cirka Brukes for omtrentlige tidspunkt, f. eks ca. 1978
et al. (et alii) og andre Brukes for å forkorte forfatterlisten
ib., ibid. (ibidem) I samme verk som foregående sitat Brukes når siteringen kommer fra samme kilde som den foregående. Sidetallet kan likevel være forskjellig f. eks ibid., s. 56
idem, loc. cit. (loco citato) på det anførte sted I det siterte avsnittet
kap. kapittel
mfl. med flere
op. cit. (opere citato) Brukes når sitatet kommer fra samme kilde som tideligere sitert fra. Navn på forfatteren bør være med for å indikere kilden. F.eks. Mandelson, op. cit., s. 99
pers. med. personlig meddelelse Brukes ved personlig kommunikasjon
red. redaktør(er)
rev. utg. revidert utgave Brukes når en bok har en revidert utgave
s. side(r)
s. l. (sine loco) uten sted
s. n. (sine nomine) uten navn uten navn på forlegger
suppl. supplement Brukes for eksempel ved ekstra hefte av tidsskrift
u.d. uten dato  Brukes ved henvisning til nettsider
u.s. uten sted
u.å. uten år
utg. utgave

Mer om forkortinger fra Språkrådet.

Sist oppdatert: 19. desember 2017

Til toppen