S&S » Om Søk & Skriv » Kontaktinformasjon
Skriv ut

Kontaktinformasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål. Merk e-post med «søkogskriv».

Følg oss også gjerne på Facebook og Youtube!

Pål Steiner

Pål Steiner
pal.steiner@uib.no
(Universitetet i Bergen, biblioteket)

Bilde Bente

Bente Tveito
bente.tveito@hib.no
(Høgskolen i Bergen, biblioteket)

ingerids

Ingerid Straume
Ingerid.straume@ub.uio.no
(Universitetet i Oslo, biblioteket)

Hans Christian Farsethås

Hans Christian Farsethås
Hans.Farsethas@uib.no
(Universitetet i Bergen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)

 

 

Sist oppdatert: 31. august 2016

Til toppen