S&S » Om Søk & Skriv » Kontaktinformasjon
Skriv ut

Kontaktinformasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål. Merk e-post med «søkogskriv». Følg oss også gjerne på Facebook og Youtube!

Pål Steiner

Pål Steiner
pal.steiner@ub.uib.no
(Universitetet i Bergen, biblioteket)

Bilde Bente

Bente Tveito
bente.tveito@hib.no
(Høgskolen i Bergen, biblioteket)

Astrid Anderson

Astrid Anderson
astrid.anderson@ub.uio.no
(Universitetet i Oslo, biblioteket)

Hans Christian Farsethås

Hans Christian Farsethås
Hans.Farsethas@fof.uib.no
(Universitetet i Bergen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)

Simon Mitternacht

Simon Mitternacht
simon.mitternacht@ub.uib.no
(Universitetet i Bergen, biblioteket)

Sist oppdatert: 10. februar 2015

Til toppen