S&S » Om Søk & Skriv » Kontaktinformasjon
Skriv ut

Kontaktinformasjon

 Vi svarer gjerne på spørsmål. Merk e-post med «søkogskriv».

Eli Heldaas Seland

Eli Heldaas Seland eli.seland@nhh.no
(Norges Handelshøyskole, biblioteket)

Simon Mitternacht

Simon Mitternacht
simon.mitternacht@ub.uib.no
(Universitetet i Bergen, biblioteket)

Bilde Bente

Bente Tveito
bente.tveito@hib.no
(Høgskolen i Bergen, biblioteket)

Astrid Anderson

Astrid Anderson
astrid.anderson@ub.uio.no
(Universitetet i Oslo, biblioteket)

Birger Solheim

Birger Solheim
birger.solheim@fof.uib.no
(Universitetet i Bergen, Akademisk skriving)

Følg oss på Facebook og Youtube!

Sist oppdatert: 7. oktober 2014

Til toppen