S&S » Om Søk & Skriv
Skriv ut

Om Søk & Skriv

Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Søk & Skriv er delt inn i fire hoveddeler samt en filmkarusell. De fire sporene er:

Søking. Her synliggjør vi hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving, og hvordan gode informasjonssøk kan brukes til å avgrense oppgaven og spesifisere problemstillingen du skal ta for deg.

Lesing. I lesedelen tar vi opp ulike formål med å lese en tekst. Gjennom å avdekke argumentasjon i tekstene du leser blir du bedre rustet til å se hvordan du kan bruke andres tekster i ditt eget arbeid.

Skriving. I skrivedelen får du tips om hele skriveprosessen, fra struktur, språk og stil til formelle krav og formidling.

Kildebruk og referanser. I akademiske oppgaver bør du henvise til relevant informasjon og forskning; vi viser deg hvordan. Det er viktig at kildene holder nødvendig faglig kvalitet og at du bruker disse på en etisk måte når du skriver akademiske tekster.

De ulike arbeidsfasene berører hverandre og vil delvis overlappe. Det er lagt opp til at du lett skal kunne navigere og bevege deg mellom sidene.

Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo samt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Norges Handelshøyskole har tidligere deltatt i samarbeidet.

Takk til Nasjonalbiblioteket som har finansiert den gjeldende revisjonen av Søk & Skriv, og til Lotte Rienecker og Charlotte Albrechtsen for konstruktive tilbakemeldinger.

Sist oppdatert: 20. august 2019

Til toppen