S&S » Kildebruk og referanser » Hvorfor referere?
Skriv ut

Hvorfor referere?

Et godt arbeid kjennetegnes ved bevisst bruk av sentrale og vitenskapelige kilder, og bygger videre på eksisterende kunnskap. Referanser viser redelighet ved bruk av andres arbeider. Referansene er derfor med på å legge grunnlaget for vurderingen av din oppgave.

Nøyaktig dokumentasjon av kilder gjør leseren i stand til å raskt:

  • finne tilbake til kildene
  • kontrollere fakta og etterprøve resultatene
  • sette seg inn i emnet

Unngå plagiat

Ved å være bevisst på å referere korrekt kan du unngå anklager om plagiat.
Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne er plagiering. Dette regnes som intellektuelt tyveri i følge åndsverksloven.
Plagiat regnes som fusk. I følge universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8 kan plagiering medføre stryk og utvisning. Dette kan igjen påvirke normert studieprogresjon og dermed føre til at man ikke får innvilget studielån eller fornyet oppholdstillatelse, ifølge reglementet til lånekassen og utdanningsdirektoratet.

Alle utdanningsinstitusjoner er oppmerksomme på problematikken vedrørende fusk og benytter seg av programvare for å avsløre plagiat.

Se filmen Et plagieringseventyr.

Veiledere og andre støttespillere

I en oppgave er det viktig å nevne alle som har bidratt til arbeidet på ulike måter, ikke bare skriftlige kilder. Det kan for eksempel være veiledere eller personer/institusjoner som har bidratt med innspill, penger eller utstyr. Disse nevnes foran i oppgaven, gjerne i et forord, og ikke i referanselisten.

Sist oppdatert: 19. desember 2017

Til toppen