Skriv ut

Kildesammenligning

Kvaliteten ved en kilde blir tydeligere når du sammenligninger kilder av samme type.

Hva du kan få ut av en artikkel i et tidsskrift er for eksempel ikke gitt før den leses i sammenheng med andre faglige artikler.

Det finnes mange sammenligningskriterier. Du kan se på ulikhet i argumentasjon. Du kan sammenligne tekster ut fra den formelle kvalitetssikringen som ligger bak. Og gjennom å sammenligne blir det tydeligere å se hva du har behov for å søke etter videre.

Sammenlign argumentasjon

  • Hva inkluderes og hva ekskluderes i den faglige argumentasjonen?
  • På hvilken måte farger faglige paradigmer forfatterens framstilling av saksforhold og fenomener?

Sammenlign formelle kvalitetssikringskriterier

  • Hvordan er de ulike artiklene kvalitetssikret?
  • Hva innebærer for eksempel fagfellevurdering i forhold til de ulike artiklene?
  • Hva sier impact factor om hvor god artikkelen vil være å bruke som kilde i oppgaven din?

 

Sist oppdatert: 29. august 2014

Til toppen