Skriv ut

Nettsider

På Internett finner du vitenskapelig informasjon, offentlig informasjon og statistikk, aviser og andre nyhetsmedier, e-bøker og tidsskrifter. Men du finner også informasjon som mangler dokumentasjon og kvalitetssikring, eller som er ufullstendig og ustrukturert. Kildene du finner på Internett må vurderes ut fra samme kriterier som ved trykt materiale. Du bør derfor kunne identifisere hvilken sjanger du leser, uansett om den finnes på nett eller i trykt form.

Noen huskeregler:

 • Sjekk om informasjonen er publisert under personnavn eller om den kommer fra en organisasjon/virksomhet.
 • Hvis ikke, sier nettadressen hvem som står bak? Har siden en logo, eller gir den på andre måter klar informasjon om hvem som ansvarlig?
 • Når ble informasjonen publisert eller sist oppdatert?
 • Sjekk om det som står har en lenke eller andre former for kildehenvisning.
 • Husk at Google og andre søkemotorer også finner gamle nettsider med utdatert informasjon.
 • Leter du etter akademisk informasjon på nett? Prøv Google Scholar eller Scirus.
 • Husk også at Universiteter og høyskoler abonnerer på betalingsbaserte tjenester, med tilgang til akademiske e-tidsskrifter og e-bøker.

Nettadresser (URL)

URL – «Uniform Resource Locator», betegner adresseringen av nettsteder på internett. Ved å skrive en URL i nettleserens adressefelt finner vi frem til nettsteder. URLen til Statistisk sentralbyrå er: http://www.ssb.no/. URL for SSBs sider om barn er:
http://www.ssb.no/emner/02/01/20/barn/

En URL består av tre deler.

 1. Protokoll
  I eksempelet vårt er http protokollen. Dette er en av de vanligste protokollene. En annen vanlig protokoll er ftp.
 2. Domene
  I vårt eksempel er det www.ssb.no/ som utgjør domenet. Det siste leddet i et domene beskriver type domene. Siste leddet i vårt domene er toppdomenet no. Dette er et eksempel på et geografisk domenenavn i det no står for Norge.
 3. Sti
  Ønsker du å gå direkte til en bestemt side på et nettsted, skriver du inn eksakt URL i adressefeltet. En sti angir undersider i nettstedet. For å finne siden til Ssb som tar for seg barn i Norge legger du til korrekt sti:
  http://www.ssb.no/emner/02/01/20/barn/
  Stien er altså: /emner/02/01/20/barn/

Hvem står bak nettstedet?

Nettsteder laget av privatpersoner har ofte en lang komplisert URL. Ofte koblet til en overordnet leverandørs URL ved hjelp av en tilde ( ~ ). Større organisasjoner eller myndigheter har gjerne et toppdomene slik som no (Norge). Andre eksempler er .se (Sverige) .dk (Danmark) og .de (Tyskland). I USA og i England finnes det også flere forskjellige toppdomener, f.eks. .gov (det offentlige) og .edu (utdanning). Nettsteder kan også ha andre domenenavn enn landkoden, f.eks. .org (organisasjon) eller .com (komersiell). Vær oppmerksom på at hvem som helst kan kjøpe en URL under det kommersielle toppdomenet .com. I Norge er det NORID som råder over det norske domene. De har en liste over alle domenenavn

DOI – Digital Object Identifier

DOI (Digital Object Identifier) er en identifisering av et elektronisk dokument på nettet. DOI blir ofte brukt på tidsskriftartikler, både elektroniske og trykte utgaver av artikkelen. DOI er permanent, og følger med dokumentet, selv om nettadressen blir endret.

 

Sist oppdatert: 15. november 2018

Til toppen