S&S » Video » Hvordan leser man filosofi eller argumenterende tekster?

Hvordan leser man filosofi eller argumenterende tekster?

Filosof og skrivementor Åsne Grøgaard hjelper deg å lese og skrive filosofiske tekster. Eksemplene er hentet fra Ex.Phil. ved Universitetet i Oslo.