Motivasjon fra engasjement (og vice versa)

Martin Roa Skramstad (cropped)

Søk & Skriv har snakket med masterstudenten Martin Roa Skramstad om det å utvikle problemstilling for masteroppgaven.

Martin har vært student ved NHH (Norges Handelshøyskole i Bergen) og EGADE Business School i Mexico, og han vant Econas masterstipend for 2014. Han tok det som på NHH kalles en dobbelgrad innenfor mastergradsprofilene International Business og Økonomisk Styring.

Vi “traff” Martin (ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi, siden han oppholdt seg i Mexico) midt i hans siste semester som masterstudent. Temaet for Martins oppgave er motivasjon for frivillig engasjement i studentforeninger, og han har hentet empirien fra en arena der han selv har lagt ned mye tid, nemlig studentforeningene på NHH. Les videre

Stadig økende brukertall!

Søk & Skriv er godt brukt av norske studenter, og bruken er økende! Vi registerte 20894 besøk i Mai 2013, og 44644 besøk i Mai 2014. Det ser ut som at bruken er som størst rett før oppgavelevering hvert semester.

ukentlig bruk mar 2013 - jun 2014

Ukentlige besøkstall fra lanseringen av nye Søk & Skriv til nå