S&S » Skriving » Skriveprosessen » Fra tema til problemstilling
Skriv ut

Fra tema til problemstilling

Det er flere måter å starte en skriveprosess på, men det er viktig å utarbeide en foreløpig problemstilling nokså tidlig. Noen er så heldige at de vet akkurat hva de vil undersøke før de begynner. De fleste må tenke, gjøre litteratursøk og lese en del før de formulerer problemstillingen sin, og mange må justere den underveis.

En tilnærmingsmåte er å ta utgangspunkt i et felt eller tema du er interessert i, og gradvis jobbe fram en spesifikk problemstilling. Da kan det være lurt å starte med en idémyldring. Skriv ned alle de spørsmålene du kommer på – det å være kritisk og luke ut kommer etter hvert. Skaff deg oversikt over aktuell faglitteratur. Når du orienterer deg i emnet, blir du gradvis i stand til å stille mer presise spørsmål. Kanskje dukker det opp nye spørsmål og vinklinger du ikke hadde tenkt på. Tenk og kjenn etter: Hva interesserer deg? Hva engasjerer deg mest?

EKSEMPEL
La oss si temaet du er interessert i er miljøvennlighet som markedsføringsstrategi. Spørsmål du stiller innledningsvis kan for eksempel være:Lønner det seg for bedrifter å markedsføre seg som miljøvennlige? Hva skal til for at kundene opplever at en bedrift/en vare/en tjeneste er miljøvennlig? Fører et nytt miljøvennlig produkt i produktporteføljen til at kundene også opplever at bedriftens øvrige produkter er mer miljøvennlige? Hva er effektene av å komme inn i en merkeordning? Hva gjør bedrifter for å framstå som miljøvennlige, og hvordan virker det? Hva vil det si at en bedrift er bærekraftig? Følger det noen spesiell etisk forpliktelse med slik markedsføring? Appellerer slik markedsføring til noen spesielle grupper? Hva kjennetegner miljøbevisste kunder? Er miljøbevisste forbrukere mer eller mindre kritiske enn andre? Er det samsvar mellom forbrukernes holdninger og de faktiske valgene deres? Hvordan endre konsumentenes miljøskadelige vaner? Hvordan påvirker konsumentenes personlige og sosiale identitet de valg de gjør av miljøvennlige produkter?Så gjør du brede litteratursøk for å orientere deg i faglitteraturen. Mulige søkeord kan være:

NORSK ENGELSK
merkevare, merkevarebygging branding
kundeatferd consumer behaviour
kundetilfredshet satisfaction
troverdighet/kredibilitet credibility
tillit trust
holdninger attitudes
vaner habits
bærekraftig sustainable
grønn green
økologisk organic, ecological
miljømerking eco-labelling, environmental labelling
sertifikat, sertifisering certificate, certification
sosial identitet social identity
segmentering segmentation
ansvarlige bedrifter corporate social responsibility

Kombiner søkeordene dine i aktuelle databaser.

Når du har orientert deg i fagfeltet og skumlest litt her og der, må du snevre inn temaet, og finne ditt fokus.

Tenk på: Hva har du mest lyst til å jobbe med/finne ut mer om? Hvilke spørsmål er det mulig å besvare? Hva slags metoder kan du bruke? Hvor mye tid har du til rådighet? Hva er gjort før? Finnes det datagrunnlag, markedsundersøkelser e.l. eller må du lage noen selv? Skal du ta utgangspunkt i ett eller flere bestemte eksempel (case) – gode eller dårlige? Skal du begrense deg til ett bestemt marked/en produkttype?

 • Gjør mer spesifikke litteratursøk i bibliotekets databaser
 • Se/søk i kildelisten til sentrale artikler og bøker
 • Se på andre masteroppgaver
 • Snakk med andre: venner, medstudenter, foreleser, veileder – du vil ofte få nyttige (om enn ubehagelige) spørsmål og innvendinger, og det kan hjelpe deg å tenke gjennom ting på nytt

Formuler problemstillingen din som et spørsmål. Ofte kalles problemstilling også forskningsspørsmål!

Eksempler på overordnede forskningsspørsmål kan være:

 • Lønner det seg for bedrifter å markedsføre seg som miljøvennlige?
 • Hva kjennetegner god/vellykket, grønn markedsføring?
 • Hva kjennetegner miljøbevisste forbrukere?
 • Hvordan endre kundenes atferd i retning mer miljøvennlig konsum?

Som regel er det nødvendig å spesifisere akkurat hva det er du vil undersøke i ett eller flere underspørsmål. Det kan for eksempel være ett av disse:

 • Har miljøvennlige bedrifter bedre lønnsomhet og mer positiv aksjekursutvikling enn andre bedrifter?
 • Hvilke effekter har det på kundeatferd å appellere til sosiale normer i markedsføring av miljøvennlige produkter?
 • Hvilke effekter har vaner og holdninger på konsum av grønne produkter?
 • Hva kjennetegner kundegruppene hvor grønn markedsføring synes å ha størst appell?
 • Hvorfor oppfattes bedrift A som mer troverdig enn bedrift B i miljøspørsmål?
 • Hvilken effekt har «miljømerking» (f.eks. Miljøfyrtårn, Svanemerket, EU Ecolabel) på kunders holdninger og atferd?

Anders JohansenProfessor i medievitenskap Anders Johansen forteller om hvorfor det er viktig å finne noe som engasjerer deg.

Martin Roa Skramstad

Motivasjon fra engasjement (og vice versa)
Søk & Skriv har snakket med masterstudenten Martin Roa Skramstad om det å utvikle problemstilling for masteroppgaven.

Sist oppdatert: 23. januar 2018

Til toppen