S&S » Ukategorisert » Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

Ole Bjørn Rekdal, professor ved Avdeling for helse og sosialfag på Høgskolen i Bergen, fortel om viktigheiten av god akademisk kjeldebruk i akademisk skriving.