S&S » Blogg » Systematiske søk & PICO-skjema

Systematiske søk & PICO-skjema

Har du sett at Søk & Skriv har utvidet søkesporet med et detaljert eksempel på systematiske søk? Vårt eksempel kommer fra helsefag, hvor PICO-skjemaer ofte brukes for å formulere problemstillinger. Vi viser hvordan du kan gå fra en slik problemstilling til et systematisk, etterprøvbart søk. Den generelle fremgangsmåten kan være nyttig for studenter og forskere innen alle fag, selv om detaljene er spesifikke for helsefag.

I samme slengen oppdaterte vi siden om kombinasjon av søkeord ved hjelp av boolske operatorer.

PICO-skjema med søkeord