S&S » Blogg » Ny side: Fra tema til problemstilling

Ny side: Fra tema til problemstilling

Har du sett den nye siden Fra tema til problemstilling? Den gir et eksempel på hvordan en kan gå fra å ha et tema en er interessert i, til å finne noe konkret å skrive oppgave om. Her har vi brukt faget økonomi som eksempel, men planlegger å legge til eksempler fra andre fag, og med andre fremgangsmåter.

Tankekart om grønn markedsføring

Tankekart om grønn markedsføring