S&S » Blogg » Hva kjennetegner god akademisk kildebruk?

Hva kjennetegner god akademisk kildebruk?

Ole Bjørn Rekdal, professor ved Avdeling for helse og sosialfag på Høgskolen i Bergen, forteller om vikten av god akademisk kildebruk i en ny video. Noen tips er at en alltid må være nøye med kildehenvisningene, aldrig vise direkte til kilder en selv ikke har lest, og alltid tenke på leserens behov.

Se alle Søk & Skriv-videoer på vår Youtube-kanal.