Hva kjennetegner god akademisk kildebruk?

Ole Bjørn Rekdal, professor ved Avdeling for helse og sosialfag på Høgskolen i Bergen, forteller om vikten av god akademisk kildebruk i en ny video. Noen tips er at en alltid må være nøye med kildehenvisningene, aldrig vise direkte til kilder en selv ikke har lest, og alltid tenke på leserens behov.

Se alle Søk & Skriv-videoer på vår Youtube-kanal.

Marianne Lien om skrivesperre i ny video

Professor Marianne Lien fra UiO forteller om hvordan håndtere skrivesperre og det hun kaller delesperre i Søk & Skrivs siste video. Hun mener det er viktig å ikke være redd å dele ting som ikke er ferdige, at det er bedre å skrive dårlig enn ikke i det hele tatt, og at det er viktig å lage et mentalt skille mellom deg selv og en tekst du har skrevet for å unngå å ta kritikk av teksten som kritikk av deg som person.

Systematiske søk & PICO-skjema

Har du sett at Søk & Skriv har utvidet søkesporet med et detaljert eksempel på systematiske søk? Vårt eksempel kommer fra helsefag, hvor PICO-skjemaer ofte brukes for å formulere problemstillinger. Vi viser hvordan du kan gå fra en slik problemstilling til et systematisk, etterprøvbart søk. Den generelle fremgangsmåten kan være nyttig for studenter og forskere innen alle fag, selv om detaljene er spesifikke for helsefag.

I samme slengen oppdaterte vi siden om kombinasjon av søkeord ved hjelp av boolske operatorer.

PICO-skjema med søkeord

Motivasjon fra engasjement (og vice versa)

Martin Roa Skramstad (cropped)

Søk & Skriv har snakket med masterstudenten Martin Roa Skramstad om det å utvikle problemstilling for masteroppgaven.

Martin har vært student ved NHH (Norges Handelshøyskole i Bergen) og EGADE Business School i Mexico, og han vant Econas masterstipend for 2014. Han tok det som på NHH kalles en dobbelgrad innenfor mastergradsprofilene International Business og Økonomisk Styring.

Vi “traff” Martin (ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi, siden han oppholdt seg i Mexico) midt i hans siste semester som masterstudent. Temaet for Martins oppgave er motivasjon for frivillig engasjement i studentforeninger, og han har hentet empirien fra en arena der han selv har lagt ned mye tid, nemlig studentforeningene på NHH. Les videre

Stadig økende brukertall!

Søk & Skriv er godt brukt av norske studenter, og bruken er økende! Vi registerte 20894 besøk i Mai 2013, og 44644 besøk i Mai 2014. Det ser ut som at bruken er som størst rett før oppgavelevering hvert semester.

ukentlig bruk mar 2013 - jun 2014

Ukentlige besøkstall fra lanseringen av nye Søk & Skriv til nå