Hva kjennetegner god akademisk kildebruk?

Ole Bjørn Rekdal, professor ved Avdeling for helse og sosialfag på Høgskolen i Bergen, forteller om vikten av god akademisk kildebruk i en ny video. Noen tips er at en alltid må være nøye med kildehenvisningene, aldrig vise direkte til kilder en selv ikke har lest, og alltid tenke på leserens behov.

Se alle Søk & Skriv-videoer på vår Youtube-kanal.

Skrevet i Ukategorisert

Marianne Lien om skrivesperre i ny video

Professor Marianne Lien fra UiO forteller om hvordan håndtere skrivesperre og det hun kaller delesperre i Søk & Skrivs siste video. Hun mener det er viktig å ikke være redd å dele ting som ikke er ferdige, at det er bedre å skrive dårlig enn ikke i det hele tatt, og at det er viktig å lage et mentalt skille mellom deg selv og en tekst du har skrevet for å unngå å ta kritikk av teksten som kritikk av deg som person.

Skrevet i Ukategorisert

Systematiske søk & PICO-skjema

Har du sett at Søk & Skriv har utvidet søkesporet med et detaljert eksempel på systematiske søk? Vårt eksempel kommer fra helsefag, hvor PICO-skjemaer ofte brukes for å formulere problemstillinger. Vi viser hvordan du kan gå fra en slik problemstilling til et systematisk, etterprøvbart søk. Den generelle fremgangsmåten kan være nyttig for studenter og forskere innen alle fag, selv om detaljene er spesifikke for helsefag.

I samme slengen oppdaterte vi siden om kombinasjon av søkeord ved hjelp av boolske operatorer.

PICO-skjema med søkeord

Skrevet i Ukategorisert

Kajsas og Sandhyas skrivegruppe

Sommeren 2014 intervjuet Søk & Skriv UiB-stipendiatene Kajsa Parding og Sandhya Tiwari om deres skrivegruppe. Selv om de kommer fra forskjellige fag har de hatt mye glede av å lese og kommentere hverandres tekster – men også av å ha noen å dele avhandlingsstressen med.

Kort versjon (4 min)

Lang version (14 min)

Skrevet i Ukategorisert