S&S » Om Søk & Skriv » Kontaktinformasjon
Skriv ut

Kontaktinformasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål. Merk e-post med «søkogskriv».

Følg oss også gjerne på Facebook og Youtube!

Ingerid Straume
ingerid.straume@ub.uio.no
(Universitetet i Oslo, biblioteket)

Bodil Moss bodil.moss@hvl.no (Høgskulen på Vestlandet, Biblioteket Bergen)

Bodil Moss
bodil.moss@hvl.no
(Høgskulen på Vestlandet, Biblioteket Bergen)

Randi Benedikte Brodersen randi.brodersen@uib.no Foto: Truls Eskeland.

Randi Benedikte Brodersen
randi.brodersen@uib.no
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
Foto: Truls Eskeland

Sist oppdatert: 16. mai 2017

Til toppen